Duurzaam demobedrijf

Sinds het voorjaar 2022 mogen we ons bedrijf ‘Demonstratiebedrijf voor duurzame landbouw’ noemen. We zijn hiertoe benoemd door het Ministerie van LNV. Het Ministerie is op zoek gegaan naar agrariërs die stappen hebben gezet naar duurzame landbouw, en die de kennis en ervaring uit de praktijk op een informatieve, inspirerende manier willen delen met andere agrariërs.

Daarom mogen wij (groepen) agrarisch ondernemers ontvangen bij ons op het bedrijf. We organiseren open dagen, rondleidingen en themabijeenkomsten om agrarisch ondernemers te informeren en inspireren over de mogelijkheden om hen eigen bedrijf te verduurzamen. Wij vertellen hen graag onze bedrijfsvorm en -visie. Lees hier meer over ons bedrijf.

Dus ben jij agrariër en wil jij bij ons langskomen? Aanmelden of je interesse kenbaar maken kan alvast via info@boerderijtussendehagen.nl of vul het formulier in.

Het laatste nieuws