Agroforesty

In 2024 en 2025 organiseren we weer diverse bijeenkomsten rondom kippenkarren, agroforestry en bodem. Meld je voor onze maillijst en blijf op de hoogte van alle bijeenkomsten in 2024 en 2025. Naast onze bijeenkomsten is het altijd mogelijk om een rondleiding over ons bedrijf te kregen. Neem hiervoor contact met ons op via info@boerderijtussendehagen.nl 

Demonstratiebedrijf

Ons bedrijf is een ‘Demonstratiebedrijf voor duurzame landbouw’ noemen. We zijn hiertoe benoemd door het Ministerie van LNV. Het Ministerie is op zoek gegaan naar agrariërs die stappen hebben gezet naar duurzame landbouw, en die de kennis en ervaring uit de praktijk op een informatieve, inspirerende manier willen delen met andere agrariërs.

Binnen dit project mogen wij (groepen) agrarisch ondernemers ontvangen bij ons op het bedrijf. We organiseren open dagen, rondleidingen en themabijeenkomsten om agrarisch ondernemers te informeren en inspireren over de mogelijkheden om hen eigen bedrijf te verduurzamen. Wij vertellen hen graag onze bedrijfsvorm en -visie.

Meer weten over ons als demobedrijf en/of de andere demobedrijven bekijken? Zo ja, bekijk dan demobedrijven per provincie!

Op de hoogte blijven van bijeenkomsten en andere ontwikkelingen over Agroforestry bij Boederij tussen de Hagen? Meld je dan ook voor onze maillijst!

Waar kunnen we je over vertellen?

Bij ons op het bedrijf is er, stap voor stap, behoorlijk wat veranderd. Van een verdienmodel gericht op de hoogst haalbare melkproductie, naar een multifunctionele bedrijfsvoering, waarin de biologische melkveehouderij centraal staat, en waar we diverse additionele verdienmodellen hanteren om inkomsten te genereren en risico’s te spreiden.

De stap naar biologische landbouw in 1997

In 1997 hebben Wim en Thecla al de stap naar een biologische bedrijfsvoering ingezet. In plaats van groter groeien als bedrijf, kozen wij ervoor om biologisch te worden. We wilden het aantal dieren in balans met de hoeveelheid grond die wij hadden, we wilden antibiotica beperken, geen chemische gewasbestrijdingsmiddelen gebruiken én bovenal was dit voor ons de manier om een goede band met de dieren te houden. Ook groeide voor ons het besef dat op een andere manier kijken naar dierenwelzijn en natuur misschien niet voor iedereen, maar voor ons de manier lijkt om toekomst bestendig te boeren. Hiermee werd een nieuwe weg ingeslagen met niet de focus op groei, maar naar een duurzamere bedrijfsvoering waar we langzaam ingegroeid zijn.

Regeneratieve landbouw in de melkveehouderij

Ron neemt graag andere agrariërs mee in de ontwikkelingen die hij sinds 2018 heeft gestart. Hij rondde zijn studie dier- en veehouderij in 2018 af en toen stapte hij in het bedrijf. Er kwamen nieuwe ontwikkelingen. Want naast dier- en veehouderij heeft hij een grote interesse in multifunctionele landbouw. Tijdens zijn studie werd hij geïnspireerd door twee inspirerende pionierende Amerikaanse boeren: Joel Salatin en Mark Shepard. Zij laten zien hoe je natuur en ondernemen binnen de melkveehouderij kunt combineren en noemen dat regeneratieve (een ander woord voor natuurherstellende) landbouw. Hun visie en bedrijfsvoering sprak Ron heel erg aan en hij wilde dat kopiëren en toepassen op de boerderij. Zodoende stapte Ron in 2018 in het bedrijf en werden er varkens en kippen gekocht met elk hun eigen functie in het bedrijf. In 2019 is ook het eerste deel van onze silvopasture aangelegd: veeteelt met bomen, in ons geval, noten, tamme kastanjes, hoogstamfruit, bessen en voederhagen (dat laatste voor het vee). In december 2019 zijn wij begonnen met huisverkoop van onze eigen producten, rundvlees, varkensvlees, eieren, honing en rauwe melk.

Kortom zowel vakinhoudelijk, als bedrijfseconomisch hebben we een hoop te vertellen. Ron vertelt je er graag alles over!

Kennisdocument over ontwerp en aanleg van een silvopasture

Op Boerderij tussen de Hagen is een silvopasture aangeplant. Natuur en Milieu federatie Utrecht heeft aan de hand van onze ervaringen een kennisdocument gemaakt met handvaten om bomen te integreren in een melkveehouderij. Download het bestand via onderstaande knop. Daarnaast is er meer te vinden via deze link.

6 juni workshop 'kippen & kippenkarren'

Kippen vormen zowel ecologisch als economisch een interessante optie om op te nemen in je agrarische bedrijfsvoering. Zo helpen kippen bij het beter verspreiden van mest, luchtig houden van de bodem, onkruidbeheersing en plaagdierbestrijding. Daarnaast leveren ze inkomsten op in de vorm van eieren en vlees.

Tijdens de workshop worden thema’s als huisvesting, voeding, gedrag en gezondheid behandelt. Naast de aanpak en verzorging van kippen, komen ook het opzetten van deze neventak en de business case aanbod, zodat je weet wat het je kost en oplevert.

Vera Bavinck is dierenarts en heeft voor Caring Farmers een meerdelige webinar reeks over het houden van kippen ontwikkelt.

Eva Vos is initiatiefnemer van KipEigen, en manier om kleinschalig kippen te houden en te integreren in de primaire agrarische bedrijfsvoering.

Ron van Zandbrink neemt je mee naar zijn zelfgebouwde kippenkarren en deelt hij zijn praktijkverhaal en ervaring.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van deze bijeenkomst.

Leuk als je erbij bent! Aanmelden kan tot 1 juni bij Ron van Zandbrink: info@boerderijtussendehagen.nl. Graag horen wij met hoeveel je komt, naam/namen, emailadres(sen) en bedrijfsnaam/namen/organisatie(s)

Op de hoogte blijven van alle bijeenkomsten? Meld je aan voor de maillijst.

Meer weten over ons bedrijf en demonstratieprogramma?

Meld je voor onze maillijst en blijf op de hoogte van alle bijeenkomsten in 2024 en 2025. Naast onze bijeenkomsten is het altijd mogelijk om een rondleiding over ons bedrijf te kregen. Neem hiervoor contact met ons op via info@boerderijtussendehagen.nl of vul het formulier in. Bij de aanmelding ontvangen we graag een korte beschrijving van je bedrijf en waar je graag meer over te weten wilt komen.

Op 6 juni organiseren een workshop over ‘kippen & kippenkarren’ speciaal voor andere agrariërs. Meld je aan via info@boerderijtussendehagen.nl

Meer weten over ons bedrijf en demonstratieprogramma?

Aanmelden of je interesse kenbaar maken kan alvast via info@boerderijtussendehagen.nl of vul het formulier in. Bij de aanmelding ontvangen we graag een korte beschrijving van je bedrijf en waar je graag meer over te weten wilt komen.